In Order

Màu sắc:   In ofset 1 – 4 màu
Chất liệu:   Giấy for, giấy cacbonless
Kích thước:  kích thước 6x8cm, 7x10cm, 8x10cm
Thành phẩm:  đóng cuốn thành phẩm.

Yêu cầu báo giá Hãy để lại thông tin, chúng tôi sẽ gửi báo giá ngay cho bạn
Yêu cầu báo giá In Order