In Tờ Rơi

Màu sắc:   In ofset 4 màu
Chất liệu:   Tùy chọn
Kích thước:  kích thước đa dạng A6, A5, A4, ….
Thành phẩm:  cắt thành phẩm.

Yêu cầu báo giá Hãy để lại thông tin, chúng tôi sẽ gửi báo giá ngay cho bạn
Yêu cầu báo giá In Tờ Rơi